Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a kifejto.hu irodalmi portálon. A honlap Urbán László tulajdona (székhely: Budapest 1087, Budapest, Százados út 15-17. A kifejto.hu használatával a felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A kifejto.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a kifejto.hu-ra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A kifejto.hu tartalomszolgáltatóként jelenik meg a főoldal alatt találhatók tartalmak kapcsán, és jogi felelősséget vállal ezen tartalmakért.

A kifejto.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
védjegyet sért,
mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve,
más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
trágár kifejezés,
rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az önéit is, a kifejto.hu. összegyűjtse, felhalmozza, névtelenül a kifejto.hu rendszerébe integrálja, valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

A kifejto.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon nem regisztrált tagok személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A kifejto.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik másokat zaklatnak akár magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

Tartalom

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a kifejto.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak vagy egyéb okok miatt kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a kifejto.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a kifejto.hu minden értesítés nélkül törölheti a kifogásolt művet és akár a felhasználót is.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

A kifejto.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

A kifejto.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

A kifejto.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

A kifejto.hu-ról megszerzett anyagok – szövegek, illetve jogellenesen gyűjtött adatok – publikálása;

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül “flood”-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el;

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a kifejto.hu támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása;

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése a felhasználó által szabadon történik.

Ön beleegyezik abba, hogy a kifejto.hu-szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a kifejto.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.